Relatietherapie

Relatietherapie

In relatietherapie gaat het over het vastlopen van interacties. De relatie is een impasse gekomen door activering van een kwetsbaarheids-cyclus.

Voorbeelden van vastgelopen partner interacties:

 • Partners leven zich niet in de ander in
 • Kunnen niet het gezichtspunt van de ander zien
 • Voelen zich beledigd en gekwetst door het gedrag van de ander
 • Worden steeds defensiever
 • Raken steeds meer van elkaar vervreemd
 • Raken verstrikt in machtsconflicten en misverstanden

Krachtige negatieve interacties:

 • Sterke onderlinge reactiviteit
 • Escalatie
 • Onwrikbare standpunten
 • Onredelijkheid
 • Herhalende dynamiek in de relaties

Kwetsbaarheidscyclus

Deze leiden tot een toenemende verwarring bij partners en het ontstaan van een kwetsbaarheidscyclus.

Relatietherapie Kwetsbaarheidscyclus

Doel van relatietherapie:
werken aan een stevig relatiehuis

 • Blijf investeren in het leren kennen van elkaar
 • Richt je naar elkaar in plaats van elkaar te vermijden
 • Laat invloed van je partner toe
 • Los conflicten op
 • Realiseer gezamenlijke dromen
 • Maak samen kleine gewoontes
Maak een afspraak

Bekijk ook deze coachingstrajecten

In cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat de mens zelf in staat is, zijn problemen op te lossen. De therapeut vertrouwt op de groei- en ontwikkelings-mogelijkheden van de cliënt.

Lees meer

Universele basisbehoeften (competentie, verbondenheid en autonomie) zijn een goed uitgangspunt voor counseling.

Lees meer

Inspiratie - Relatietherapie