Inzichtgevende psychotherapie

Psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie ook wel dynamische psychotherapie genoemd is een non-directieve vorm van therapie die ingaat op gevoelsmatige problemen in het dagelijks leven. De therapie beoogt het contact met je zelf en een ander te verbeteren. In dit contact kunnen allerlei lastige gevoelens een rol spelen zoals angst en schaamte. Je kunt leren deze gevoelens te gaan verdragen. Als je niet langer bezig bent om deze lastige gevoelens te vermijden, kun jij je meer ontspannen.

Voor wie?

Psychodynamische therapie kan helpen als je steeds in dezelfde patronen reageert. Hierin loop jij vast met als gevolg dat de problemen ook aanhouden. Patronen zijn deels bewust en deels onbewust en vragen tijd om ontdekt te worden.

Hoe?

Het op een gevoelsmatige wijze bespreken van  ervaringen maken je gedragingen en gedachten begrijpelijk. Je leert ook dat je op meerdere manieren naar jezelf en anderen kunt kijken. Op die manier ontstaat er ruimte voor andere gevoelens, gevoelens die je helpen om meer autonoom en in verbinding met de ander, in het leven te staan.

Doelgroep

Psychotherapie is bedoeld als je doorgaans goed genoeg functioneert en tevens op een of andere manier weinig plezier hebt. Je kunt “in het hier en nu” reflecteren of je bent bereid dit te ontwikkelen.

Eerste stap: het Oriëntatiegesprek

Tijdens het oriëntatiegesprek bespreken jij en ik (Jaap) samen je klachten en waar je blij of verdrietig van wordt. Vertellen over je ervaringen in het verleden kan nuttig zijn wanneer deze je in de weg zitten. Dit hoeft niet, kan uiteraard wel.  Ook bespreken we  jouw verwachtingen van de gesprekken.

5 gesprekken

Heb je de behoefte om een aantal gesprekken te voeren met een duidelijk eindpunt? Het is mogelijk om van te voren af te spreken dat we na vijf gesprekken stoppen.

Counseling bij levensfase-problemen

Er kunnen fasen in je leven zijn waar je nog niet aan toe bent of fasen waarbij het anders loopt dan je omgeving of maatschappij voorschrijft. Counseling kan dan uitkomst bieden.

Ik zie je als de deskundige in je eigen psychisch functioneren;
Jaap, "de therapeut" biedt steun en kennis in de vorm van begeleiding.

Je kunt in de praktijk ook terecht voor:

Universele basisbehoeften (competentie, verbondenheid en autonomie) zijn een goed uitgangspunt voor counseling.

Lees meer

In relatietherapie gaat het over het vastlopen van interacties. De therapie helpt patronen te doorbreken en meer begrip voor elkaar te ontwikkelen.

Lees meer

Inspiratie - Psychotherapie