Praktijk voor psychotherapie, relatietherapie & counseling

Maak een afspraak

Doorbreek de lastige patronen

Psychotherapie bij Amsterdam Vondepark en Utrecht Oorsprongpark
  • Lastig je eigen koers kunnen bepalen
  • Meer betrokken willen zijn op anderen
  • Weinig voldoening of onbevredigende gevoelens hebben
  • Een tekort aan intimiteit ervaren of dit moeilijk kunnen verdragen
  • Terugkerende conflicten zonder dat deze een werkelijk doel dienen
  • Moeilijk kunnen verwerken van ervaringen of in blijven hangen
  • Het lastig vinden om een ander te betrekken bij levensthema’s

Cliënten ervaren het contact met de praktijk als persoonlijk en direct. In plaats van vragenlijsten en diagnose is er een oriëntatiegesprek. Je kunt daarna vrij bepalen of je een vervolg wilt. In het contact met de therapeut is het van belang dat jij je prettig voelt.  De therapie is non-directief dat inhoudt dat jouw kijk op de wereld uitgangspunt is.

Plan een oriëntatiegesprek....

Je kunt in de praktijk terecht voor

Counseling

Universele basisbehoeften (competentie, verbondenheid en autonomie) zijn een goed uitgangspunt voor counseling.

Psychotherapie

In cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat de mens zelf in staat is, zijn problemen op te lossen.

Relatietherapie

In relatietherapie gaat het over het vastlopen van interacties. De therapie helpt patronen te doorbreken en meer begrip te ontwikkelen.

Mijn naam is Jaap Rekvelt, psycholoog BSc klinische richting. In het bezit van het masterdiploma European Certificate of Psychotherapy (ECP), dat het resultaat is van een vier jarige vakopleiding. Heb mij gespecialiseerd in de cliëntgerichte en psychodynamische psychotherapieën.

Meer over mij

“It is a joy to be hidden, and disaster not to be found.” ― D.W. Winnicott

Oriëntatiegesprek Osimo psychotherapie

Start met een oriëntatiegesprek

Tijdens een oriëntatiegesprek kun jij vragen wat je wilt weten. Een oriëntatiegesprek heeft ook als doel na te gaan of therapie een goede manier is om je klachten te verhelpen. De therapeut zal trachten je zo goed mogelijk te begrijpen.

Maak een afspraak

Psychologie & Inspiratie

Overalgemeen geheugen depressie Osimo

Overalgemeen geheugen

Mensen met een depressie halen vaker uit hun geheugen herinneringen van algemene soort op. Algemene herinneringen verwijzen naar iets wat..

Aangesloten bij