Praktijk voor psychotherapie, relatietherapie & counseling

Maak een afspraak

Doorbreek de lastige patronen

Psychotherapie bij Amsterdam Vondelpark en Utrecht Oorsprongpark
  • Lastig je eigen koers kunnen bepalen
  • Meer betrokken willen zijn op anderen
  • Weinig voldoening of onbevredigende gevoelens hebben
  • Terugkerende conflicten zonder dat deze een doel dienen
  • Moeilijk kunnen verwerken van ervaringen of gedachten
  • (Levens) thema’s die jou raken
  • Een tekort aan intimiteit ervaren
  • Tegen je zin in, moeilijk Initmiteit kunnen verdragen

Cliënten ervaren het contact met vaktherapeut/psycholoog Jaap als betrokken en analytisch. In een oriëntatiegesprek maken we kennis en bespreken we je klachten en ideeën. Als therapeut geef ik mijn indrukken weer. Na afloop hoef je niet direct over een vervolg te beslissen, je kunt er ook eerst een nachtje over slapen.

Als praktijkhouder hecht ik aan kwaliteit van praktijkvoering en zorg. Op basis van de normen en procedures van beroepsverenigingen is de praktijk in oktober 2023 als goed beoordeeld. Certificaat 2023

Plan een oriëntatiegesprek....

Je kunt in de praktijk terecht voor

Counseling

Universele basisbehoeften (competentie, verbondenheid en autonomie) zijn een goed uitgangspunt voor counseling.

Psychotherapie

In cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat de mens zelf in staat is, zijn problemen op te lossen.

Relatietherapie

Relatietherapie gaat het over vastlopen van interacties. De therapie helpt patronen te doorbreken en meer begrip te ontwikkelen.

Mijn naam is Jaap Rekvelt, psycholoog BSc klinische richting. In het bezit van het masterdiploma European Certificate of Psychotherapy (ECP), dat het resultaat is van een vier jarige vakopleiding. Heb mij gespecialiseerd in de cliëntgerichte en psychodynamische psychotherapieën.

Meer over mij

“It is a joy to be hidden, and disaster not to be found.” ― D.W. Winnicott

Oriëntatiegesprek Osimo psychotherapie

Start met een oriëntatiegesprek

Tijdens een oriëntatiegesprek kun jij vragen wat je wilt weten. Een oriëntatiegesprek heeft ook als doel na te gaan of therapie een goede manier is om je klachten te verhelpen. De therapeut zal trachten je zo goed mogelijk te begrijpen.

Maak een afspraak

Psychologie & Inspiratie

Overalgemeen geheugen depressie Osimo

Overalgemeen geheugen

Mensen met een depressie halen vaker uit hun geheugen herinneringen van algemene soort op. Algemene herinneringen verwijzen naar iets wat..

Aangesloten bij